Strona główna / Aprobaty i certyfikaty

APROBATY I CERTYFIKATY

Działalność produkcyjna i wykonawcza tworzona jest zgodnie literą prawa i ściśle według zasad sztuki budowlanej.

Dokumentami normatywnymi upoważniającymi firmę AL.-TECHNIKA wyprodukować wyrób oraz wprowadzić go na rynek budowlany są:

- Europejskie Normy Zharmonizowane (EN-PN …)
- Polskie Normy ( PN..)
- Aprobaty Techniczne ( AT-…)
- Certyfikaty Autoryzacji Systemodawcy
- Zakładowa Kontrola Produkcji (auditowana przez ITB, IMP)
- Badania Typu ( Laboratoria Notyfikowane )
- Certyfikaty Zgodności Wyrobów (p-poż, antywłamaniowych, dymoszczelnych)
- Deklaracja Właściwości Użytkowych

 

Posługiwanie się dokumentacją i spełnienie wymaganych w niej procedur uprawnia do oznaczenia wyrobu znakiem CE

Firma AL-TECHNIKA

wytwarza wyroby budowlane w zależności od systemu
i rodzaju produktu
ściśle według dokumentów normatywnych.